Your search results

4 chính sách mới về Đất đai – Nhà ở có hiệu lực tháng 9/2021

Posted by alomuabannha on 31/08/2021
0

1. Phương án bồi thường tái định cư khi xây lại chung cư cũ

Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Theo Nghị định, nhà chung cư sẽ được phá dỡ để xây dựng lại hoặc xây dựng công trình khác nếu do sự cố, thiên tai, cháy nổ; Hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết nhưng có kết luận kiểm định về việc có nguy cơ sập đổ; hư hỏng nặng…

Phương án bồi thường trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư như sau:

– Nếu có nhu cầu tái định cư tại chỗ: Hệ số k bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ

– Nếu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà chủ đầu tư có diện tích nhà, đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu thì được bố trí tái định cư theo cơ chế nêu trên.

– Nếu chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư theo 02 trường hợp nêu trên thì được bồi thường bằng tiền theo giá trị căn hộ được bồi thường sau khi quy đổi theo hệ số k từ 1 – 2 lần diện tích căn hộ cũ.

2. Đơn giản hóa giấy tờ cần mang theo khi làm Sổ đỏ

Ngày 01/9/2021, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có hiệu lực, sửa đổi một loạt các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai.

Đáng chú ý nhất tại Thông tư này là quy định:

Đối với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai).

Tức là, theo Nghị định, khi cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ và kết nối với dữ liệu ngành, lĩnh vực đất đai thì người dân khi đi làm các thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Sổ đỏ sẽ không còn phải mang theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu…

Bởi lẽ, mọi thông tin về nhân thân của người dân sẽ được khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Nhiều thay đổi về thông tin ghi trên Sổ đỏ

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT có hiệu lực từ 01/9/2021 cũng có một số quy định về ghi thông tin trên Sổ đỏ như sau:

– Bổ sung quy định mã MX (mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất) trên Sổ đỏ sẽ được thay thế bằng mã đơn vị hành chính cấp huyện, nếu cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

– Quy định rõ hơn cách viết xác nhận trên Sổ đỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác.

– Bổ sung thông tin ghi trên Sổ đỏ đã cấp, nếu trước đây Sổ đỏ đó được cấp chung cho nhiều thửa đất, nay có thửa đất được tách ra để cấp riêng một Sổ đỏ. 

4. Bổ sung trường hợp đăng ký biến động được cấp Sổ đỏ

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT đã bổ sung các trường hợp đăng ký biến động được cấp Sổ đỏ là:

– Thửa đất được tách ra để cấp riêng Sổ đỏ đối với trường hợp Sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa (trước đây chỉ quy định trường hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật)

–  Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định (trước đây chỉ quy định trường hợp thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính).

Trên đây là những chính sách mới về đất đai nhà ở có hiệu lực tháng 09/2021

Nguồn: Luatvietnam

Hạng mục so sánh